budowa domy

Wada fizyczna w zakupionej nieruchomości – jak skorzystać z rękojmi?

Spełnia się nasze marzenie i stajemy się właścicielami mieszkania lub nawet domu – co jednak w sytuacjach, gdy po zawarciu transakcji zaczynają wychodzić na jaw wady, które uniemożliwiają nam użytkowanie domu czy mieszkania zgodnie z przeznaczeniem lub wada naraża nas na duże wydatki, których w ogóle nie braliśmy pod uwagę? W takich sytuacjach pozostaje nam jeszcze rękojmia.

Czym jest rękojmia za wady fizyczne nieruchomości?

Rękojmia dewelopera jest ustawową formą odpowiedzialności sprzedawcy za wady, które mogą pojawić się już w trakcie użytkowania zakupionego domu czy mieszkania, czyli po podpisaniu umowy – mogą być to wady fizyczne, a także prawne. W przypadku wad fizycznych nieruchomości prawo budowlane ściśle określa, jakie to mogą być usterki, więc jeśli sami nie jesteśmy pewni i trudno nam stwierdzić, czy ta właśnie wada kwalifikuje się do składania roszczeń względem sprzedawcy, to najlepiej zdecydować się na profesjonalną pomoc prawnika w tym zakresie. Dzięki rękojmi osoba czy firma, która sprzedała nam nieruchomość, powinna wadę usunąć.

W jakich sytuacjach działa rękojmia?

Jest to dokładnie określone w przepisach i z rękojmi za wady fizyczne nieruchomości możemy skorzystać w takich sytuacjach między innymi, gdy dom lub mieszkanie nie mają właściwości, które jednak powinny posiadać ze względu na swoje przeznaczenie. Ponadto rękojmia dewelopera działa również w takich sytuacjach, gdy okazuje się, że nieruchomość nie posiada właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca przy zawieraniu transakcji, a także gdy nieruchomość została wydana w stanie niekompletnym lub nie nadaje się do celu, w jakim kupujący nabywał nieruchomość i poinformował o tym przed zakupem sprzedającego.

Kiedy nie skorzystamy z rękojmi nieruchomości?

Rękojmia nie działa w sytuacjach, gdy przed podpisaniem umowy zostaliśmy poinformowani o defektach i wadach domu czy mieszkania przez sprzedającego. Prawo budowlane pozwala na składanie roszczeń tylko w tych sytuacjach, gdy pojawiają się wady ukryte, zatajone przez sprzedającego.

Jak długo możemy skorzystać z rękojmi nieruchomości?

Mamy dość sporo czasu na to, aby złożyć ewentualne roszczenia – jest to okres 5 lat, który liczy się do momentu podpisania umowy. Po upływie tego czasu nie możemy już składać żadnych roszczeń, natomiast sprzedający ma obowiązek usunąć wszystkie zgłoszone wady i usterki. Prawnik na pewno pomoże nam nie tylko złożyć odpowiednie wnioski, ale również określi, czy dana wada kwalifikuje się do rękojmi i jakie możemy z tego tytułu uzyskać korzystne rozwiązania.